QC検定2級


単回帰分析の公式まとめ

初回掲載日:2023/07/29
最終更新日:

単回帰分析の公式まとめ

単回帰分析の公式を纏めておきます。


要因平方和

 • 総平方和
 • S T = S yy
 • 回帰平方和
 • S R = S xy 2 S xx
 • 残差平方和
 • S E = S T - S R

自由度

 • 総平方和の自由度
 • Φ T = データの総数 - 1
 • 回帰の自由度
 • Φ R = 1
 • 残差の自由度
 • Φ E = Φ T - Φ R

平均平方

 • 回帰の平均平方
 • V R = S R Φ R
 • 残差の平均平方
 • V E = S E Φ E

分散比

P 0 = V R V E

寄与率

R 2 = S R S T

さいごに

比較的に覚えやすい公式かと思います。覚えておきましょう!